Hologramy naklejki

Hologramy naklejki

Hologramy hot stamping

Hologramy hot stamping

Zabezpieczenia druków

Zabezpieczenia druków

Hologramy termokurczliwe

Hologramy termokurczliwe

Etykiety z hologramem

Etykiety z hologramem

Hologramy ze zdrapką

Hologramy ze zdrapką

Winiety z hologramem

Winiety z hologramem

Plomby holograficzne

Plomby holograficzne

Strona główna  »  Polityka prywatności
Polityka prywatności

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego jmhologramy.pl i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza akceptację poniższych warunków. Prawa do Serwisu przysługują Holografia Polska Sp. z o.o.,, z siedzibą w Pietrzykowicach przy ulicy Smoleckiej 22, 55-080 Pietrzykowice. NIP: 897-16-06-809.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu www.jmhologramy.pl.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych użytkowników naszego serwisu. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.
 4. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
 5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszych serwisów internetowych: holografia.com.pl oraz www.jmhologramy.pl.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.

 

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku i obowiązywaniem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Holografia Polska Sp. z o.o., , z siedzibą w Pietrzykowicach przy ulicy Smoleckiej 22, 55-080 Pietrzykowice. NIP: 897-16-06-809.
 3. Zawiadamiamy, że w naszym serwisie prowadzona jest analiza zachowań użytkowników z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics. Aby lepiej zrozumieć, jak działa ta usługa, prosimy zapoznać się z jej regulaminem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html.
 4. Zaznaczamy, że postępujemy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa w zakresie ochrony prywatności. Oznacza to, że nie przesyłamy do Google danych, które pozwalałyby na identyfikację naszych użytkowników. Wymieniane informacje mają charakter danych anonimowych.
 5. W związku z funkcjonowaniem w naszym serwisie tzw. GATC (Google Analytics Tracking Code – kodu śledzącego Google Analytics), w czasie odwiedzania naszego serwisu, na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie), zapisywane są informacje pozwalające algorytmowi powiązać wszystkie Państwa działania z Państwa przeglądarką internetową. W ten sposób możemy zorientować się, jak Państwo nawigujecie po naszej stronie i ją udoskonalać. Po naszej stronie dochodzi natomiast do zapisu informacji o Państwa aktywności w następującym zakresie:
  1. data i godzina wejścia na stronę oraz podstrony; czas spędzony na każdej podstronie; fakt kliknięcia elementów aktywnych strony (przycisków, linków); relacje i następstwa czasowe pomiędzy ww. zdarzeniami; częstotliwość odwiedzania strony i podstron.
 6. Podkreślamy, że zbierane przez nas dane nie służą do określenia Państwa tożsamości, a raporty, które otrzymujemy, nie pozwalają nawet na wyróżnienie aktywności pojedynczego użytkownika – mają bowiem charakter statystyczny.
 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.”
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a spółką Holografia Polska Sp. z o.o.,  marketingu bezpośredniego produktów lub usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.
 9. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów i usług. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
 10. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółkę w jej biznesowej działalności.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 12. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 13. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 14. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 15. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora lub usunąć swoje dane osobowe z bazy Administratora, prosimy o kontakt w tej sprawie pod adresem: ado@holografia.com.pl
 16. Informujemy również, że mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem holografia.com.pl
 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator - firma Holografia Polska Sp. z o.o.,, prowadząca działalność pod adresem: ul. Smolecka 22, 55-080 Pietrzykowice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8971606809, o nadanym numerze REGON: 931996036, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

 

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Marketing i reklama - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics
 • Google AdSense
 • Google AdWords

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem, którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

 

§ 7 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Serwis jmhologramy.pl używa plików cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies.