Hologramy semestralne

Specjalizujemy się w produkcji hologramów na legitymacje studenckie. Uczelnie wyższe, do których kierujemy ofertę, mogą być pewne wysokojakościowych i doskonale zabezpieczonych naklejek zgodnych z ministerialnymi wymogami.

Gwarancją profesjonalnej i kompetentnej realizacji zamówienia są posiadane przez nas certyfikaty bezpieczeństwa oraz jakości, a oferowane przez nas hologramy semestralne są zgodne z opisem i wzorem określonym w rozporządzeniach:

  • ELS – Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów (tj. Dz.U. 2021 poz. 661, z późn.zm.)
  • ELD – Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (tj. Dz.U. 2021 poz. 676.)
  • ELN – Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (tj. Dz.U. 2021 poz. 2316)
hologram szkolny
hologramy semestralne 1 1
hologramy semestralne 2 2

SPECYFIKACJA HOLOGRAMÓW ELS:

  • Rozmiar: 10×9 mm
  • Grubość: 36 um
  • Rodzaj: zniszczalny
  • Technika wykonania: 2D/3D

SPECYFIKACJA PERSONALIZACJI:

  • Sposób: zgodny z rozporządzeniem
  • Rodzaj: trwała, nieusuwalna
  • Technika: znakowanie laserowe

Hologramy semestralne naklejane są na Elektroniczną Legitymację Studencką lub Doktorancką, a wydawane semestralnie, świadczą o aktywnym statusie studenta czy doktoranta. Oprócz określonego wzoru i optycznych efektów zabezpieczających, hologramy semestralne muszą być wyposażone w oryginalny kod seryjny oraz datę. 

Wyróżnij swoje produkty!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zabezpieczeń holograficznych.